Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. informatyki - 1/4 etatu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Inspektor ds. informatyki – 1/4 etatu

(nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      wykształcenie wyższe,

c)      posiadanie 3 lat stażu pracy,

      d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      e)   niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z           oskarżenia publicznego lub      umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   nieposzlakowana opinia.,

      g)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

            a) dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania

            b)umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich    administrowania,

            c) znajomość języka PHP, XHTML, szablonów CSS, Java Script, znajomość bazy    MySQL,

            d) znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych       Microsoft Office, OpenOffice,

            e) dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,

            f) posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów          publicznych, dostępu do informacji publicznej,

      g)  wysoka kultura osobista i komunikatywność

            f)  znajomość przepisów prawnych:

                         -  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.                       Nr 142,  poz.1591 ze zm.

                        - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009                        r. Nr  157,poz.1240).

                        - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                        (Dz. U z  2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

 

 

 

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.   Administrowanie stroną internetową Gminy Kościelec oraz stałe jej udoskonalanie.

2. Współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych itp.

3. Realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów.

4. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Kserokopie świadectw pracy,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do g

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. informatyki w terminie do dnia 18 października 2010 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Sobczak
Data utworzenia:2010-10-07 13:06:32
Wprowadził do systemu:Waldemar Sobczak
Data wprowadzenia:2010-10-07 13:07:02
Opublikował:Waldemar Sobczak
Data publikacji:2010-10-07 13:10:33
Ostatnia zmiana:2010-10-21 08:06:02
Ilość wyświetleń:1019
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij