Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. kasy i obsługi administracyjnej

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

  Inspektor ds. kasy i obsługi administracyjnej

(nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      wykształcenie wyższe,

c)      posiadanie 3 lat stażu pracy,

      d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      e)   niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z           oskarżenia publicznego lub      umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   nieposzlakowana opinia.,

      g)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

  a)  Wysoka kultura osobista i komunikatywność

  b)  Umiejętność obsługi komputera.

        c)  Znajomość przepisów prawnych:

             -  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,          poz.1591 ze zm.

            - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr    157,poz.1240).

            - ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr            154,poz.1223 ze zm.)

         - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z             2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

       

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Pełna obsługa kasowa Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych a w szczególności:

a) komputerowe prowadzenie kasy,

b) dokonywanie wpłat i wypłat w zakresie obsługi urzędu i jednostek organizacyjnych,

c) podjęcia i wypłaty gotówki w banku,

d) przyjmowanie wpływów zobowiązania pieniężnego oraz wpłat gotówkowych od ludności z różnych tytułów i odprowadzanie na rachunek bankowy,

e) wypłaty rachunków i wynagrodzeń,

 f) ewidencja dokonywanych operacji w raportach kasowych,

g) zaopatrzenie w druki ścisłego zarachowania i  gospodarka tymi drukami.

2.Dokonywanie zakupów materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w           Kościelcu.

3. Prowadzenie rejestru zakupów i rozchodu materiałów biurowych wydanych pracownikom urzędu.

4. Dokonywanie zakupów tuszów i tonerów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu       Gminy w Kościelcu.

5. Prowadzenie rejestru zakupów i rozchodu tuszy oraz tonerów wydanych pracownikom urzędu.

6. Prowadzenie rejestru wydanych rozliczanie zwróconych kart drogowych pojazdów i sprzętu silnikowego będących na stanie Urzędu Gminy.

7. Rozliczanie zużycia paliwa.

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Kserokopie świadectw pracy,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do g

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. kasy i obsługi administracyjnej, w terminie do dnia 29 lipca 2010 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Sobczak
Data utworzenia:2010-07-16 10:41:10
Wprowadził do systemu:Waldemar Sobczak
Data wprowadzenia:2010-07-16 10:41:31
Opublikował:Waldemar Sobczak
Data publikacji:2010-07-16 10:44:12
Ostatnia zmiana:2010-08-03 12:15:47
Ilość wyświetleń:1148
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij