Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. promocji i komunikacji społecznej

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Referent ds. promocji i komunikacji społecznej

(nazwa stanowiska pracy)

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania formalne:

 

a)       Posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

c)       Doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy,

d)       Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

      c)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

      d)   Niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z           oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   Nieposzlakowana opinia.,

      g)   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

       Wymagania dodatkowe:

 

1. Znajomość ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.

    Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)

2. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania                           administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.)

  2 .Wysoka kultura osobista i komunikatywność

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Działanie na rzecz promocji Gminy.

2.      Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na terenie Gminy.

3.      Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

4.      Inicjowanie i organizowanie imprez promocyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

5.      Bezpośrednia obsługa prasowa Wójta oraz podlegającego mu Urzędu.

 

 III   Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d)       oryginał kwestionariusza osobowego,

e)       kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

f)         Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

IV Wymogi formalne:

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punkcie I od a do g

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. promocji i komunikacji społecznej”, w terminie do dnia 26 stycznia 2010 roku(decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wójt Gminy Kościelec

 

  /-/ Anna Strapagiel

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2010-01-13 14:51:59
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2010-01-13 14:52:41
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2010-01-13 14:56:01
Ostatnia zmiana:2010-01-27 11:22:40
Ilość wyświetleń:1173
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij