Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds. rozliczeń finansowych, administracyjnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Młodszy referent ds. rozliczeń finansowych, administracyjnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       wykształcenie wyższe,

c)       posiadanie co najmniej rocznego stażu na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej,

      d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      e)   niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z           oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   nieposzlakowana opinia.,

      g)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

  a)  Wysoka kultura osobista i komunikatywność

  b)  Umiejętność obsługi komputera.

  c)  Doświadczenie w pracy przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

        d)  Znajomość przepisów prawnych:

             -  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,                 poz.1591 ze zm.)

          - ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008     r. Nr 223, poz.1458).

         - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z         2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

        - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr          142 poz.1592 ze zm.)

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Prowadzenie rejestru i rozliczanie wydanych kart drogowych pojazdów będących na stanie Urzędu Gminy.

2. Rozliczanie zużycia paliwa.

3. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia gminnego.

4. Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy zewnętrznych, przygotowanie odpowiednich wniosków i projektów aplikacyjnych.

5. Współpraca przy organizowaniu projektów strategicznych dokumentów planistycznych tj. Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego, Planów Odnowy Miejscowości a także innych ważnych dokumentów.

6. Współpraca w prowadzeniu księgi inwentarzowej.

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Kserokopie świadectw pracy,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie”.

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do g

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  Młodszy referent ds. rozliczeń finansowych, administracyjnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w terminie do dnia 23 grudnia 2009 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

 

Wójt Gminy Kościelec

  /-/ Anna Strapagiel

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2009-12-09 11:31:50
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2009-12-09 11:32:10
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2009-12-09 11:33:55
Ostatnia zmiana:2009-12-28 09:33:05
Ilość wyświetleń:1128
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij