Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. promocji Gminy i komunikacji społecznej

<>


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Referent ds. promocji Gminy i komunikacji społecznej

(nazwa stanowiska pracy)

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania formalne:

 

a)       Posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

c)    Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

d)    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

e)      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

f)    Nieposzlakowana opinia,

g)    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Znajomość ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591  ze zm.)

  2 .Wysoka kultura osobista i komunikatywność

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Działanie na rzecz promocji Gminy.

2.      Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na terenie Gminy.

3.      Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

4.      Inicjowanie i organizowanie imprez promocyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

5.      Bezpośrednia obsługa prasowa Wójta oraz podlegającego mu Urzędu.

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d)       oryginał kwestionariusza osobowego,

e)       kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

f)         „oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie”.

 

IV Wymogi formalne:

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punkcie I od a do f

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. promocji Gminy i komunikacji społecznej”, w terminie do dnia 23.03.2009 roku do godz. 900 (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

  /-/ Anna Strapagiel

 

Metadane

Źródło informacji:Karol Wieczorek
Data utworzenia:2009-03-25 15:06:19
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2009-03-12 15:06:56
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2009-03-12 15:15:23
Ostatnia zmiana:2009-03-25 15:21:45
Ilość wyświetleń:1011

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij