Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Stanowisko d/s alimentacyjnych i stypendiów socjalnych


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

 

Stanowisko d/s alimentacyjnych i stypendiów socjalnych

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.       Wymagania formalne:

 

a)       Posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

c)       Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

      c)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

      d)   Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

      e)   Nieposzlakowana opinia.

      f)    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

   1. Znajomość polityki społecznej.

   2. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

   3. Dobra znajomość ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

   4. Dobra znajomość ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu  

       alimentacyjnego.

   5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera

   6. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań – nowy okres zasiłkowy

 

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.       Przyjmowanie wniosków do ustalania prawa do wypłacania świadczeń  z funduszu  

      alimentacyjnego.

      Rejestracja i kwalifikacja wniosku do tego świadczenia.

     2.  Przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z funduszu

          alimentacyjnego.

     3.  Wydawanie zaświadczeń.

     4.  Ścisła współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń

          alimentacyjnych i przyczynach jej bezskuteczności.

     5.  Przygotowanie list wypłat z funduszu alimentacyjnego.

     6.  Kwartalne rozliczenie pomiędzy wypłaconą kwotą z funduszu alimentacyjnego a  

          wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

     7.  Opracowywanie zapotrzebowań na środki finansowe oraz sporządzanie wymaganych

          sprawozdań.

     8.   Prowadzenie spraw z zakresu stypendium socjalnego

     9.   Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

     10. Prowadzenie rejestru wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

     11. Sprawdzanie i weryfikowanie przyjętych wniosków o przyznanie stypendium

           socjalnego

     12. Przedstawienie wniosków komisji stypendialnej

     13. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy  

           przyznania stypendium socjalnego

     14. Sporządzanie list wynagrodzeń

     15. Przyjmowanie odwołań od wydawanych decyzji

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d)       oryginał kwestionariusza osobowego,

e)       kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

f)         „oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie”.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. alimentacyjnych i stypendiów socjalnych”, w terminie do dnia 15.10.2008 roku do godziny 9:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

 /-/ Anna Strapagiel

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Sekretariat Urzędu
Data utworzenia:2008-10-21 14:30:27
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2008-10-01 14:31:08
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2008-10-01 14:42:31
Ostatnia zmiana:2008-10-21 09:09:49
Ilość wyświetleń:1019
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij