Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej


OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W KOŚCIELCU
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ULICA TURECKA 7/3
62-604 KOŚCIELECOgłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

I.               Wymagania formalne:

1. obywatelstwo polskie,

2. spełnia jeden z poniższych warunków:

1) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 3-letnią praktykę w księgowości,

2) ukończoną  średnią,  policealną  lub  pomaturalną  szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3. staż pracy minimum 10 lat w jednostkach sektora finansów publicznych,

4.  uregulowany stosunek do służby wojskowej,

5.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

II.             Wymagania dodatkowe:

1.   wysoka kultura osobista i komunikatywność,

2.    umiejętność obsługi komputera,

3.  odpowiedzialność, kreatywność, aktywność, solidność, skrupulatność,

4.  umiejętność dokonywania analiz ekonomicznych i statystycznych

5.  znajomość obsługi programu Płatnik i Płatnik Przekaz Elektroniczny

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.  Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych

2.   Wykonywanie dyspozycji związanych z obrotem środkami pieniężnymi

3.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem   finansowym

4.  Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym

5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem jednostki

6. Opracowywanie planów finansowych jednostki oraz bieżącej kontroli ich wykonania

7. Sporządzanie list płac, rozliczanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne

8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

9. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej

10. Opracowywanie projektów finansowych

11. Koordynacja nad całością zagadnień finansowych jednostki i nadzór nad prawidłowością ich wykonania

12. Windykacja należności

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    list motywacyjny,

2.    życiorys – curriculum vitae,

3.    oryginał kwestionariusza osobowego,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6.    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w księgowości,

7.       oświadczenie o niekaralności,

8.       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

9.   zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

 

WYMOGI FORMALNE:

1.  Złożenie wymaganych dokumentów.

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej" przez złożenie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 marca 2008 roku osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 62 – 604 Kościelec, ulica Turecka 7/3 lub pocztą na adres Ośrodka.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

INNE INFORMACJE

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelec www.koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 21 marca 2008 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelec www.koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3

 


  Kierownik GOPS

 

/ - /  Andrzej Szabelski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Karol Wieczorek
Data utworzenia:2008-03-20 09:39:26
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2008-02-29 11:24:14
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2008-02-29 11:25:09
Ostatnia zmiana:2008-03-20 09:40:00
Ilość wyświetleń:1073
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij