Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Urzędy Gminy w Kościelcu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

 

Skarbnik Gminy

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.       Wymagania formalne:

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

c)       staż pracy około 15 lat,

d)       pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e)       spełnia jeden  z  poniższych warunków:

 -    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

      zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

      podyplomowe i posiada 3-letnia praktykę w księgowości,

 -   ukończyła średnią, policealną  lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 

      najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,     

f)         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialne, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g)       nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

h)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       wysoka kultura osobista i komunikatywność,

b)       umiejętność obsługi komputera,

c)       odpowiedzialność, solidność, skrupulatność.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Gminy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości

    oraz ustawy o finansach publicznych,

      b) planowanie budżetu Gminy,

      c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  

          budżetem,

     d) dokonywanie wstępnej kontroli  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

         operacji gospodarczych i finansowych,

     e) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,

     f)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

     g)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem jednostki.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d)       oryginał kwestionariusza osobowego,

e)       kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

f)         zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika,

g)       oświadczenia o niekaralności za przestępstwa i zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,

h)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 pok. 8, z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Gminy.” w terminie do dnia 14 marca 2008 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kościelcu do dnia 21 marca 2008 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. koscielec.nowoczesnagmina.pl)) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3.

                                                                                 

                                                          

                                                                                              Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                   /-/Anna Strapagiel

Metadane

Źródło informacji:Karol Wieczorek
Data utworzenia:2008-03-20 07:56:28
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2008-02-27 07:57:02
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2008-02-27 08:01:31
Ostatnia zmiana:2008-03-20 09:39:50
Ilość wyświetleń:1646
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij