Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W KOŚCIELCU
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ULICA TURECKA 7/3
62-604 KOŚCIELEC


Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

I.               Wymagania formalne:

1. obywatelstwo polskie,

2. spełnia jeden z poniższych warunków:

1) ukończone ekonomiczne jednolite  studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

     zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy , wydane na podstawie odrębnych przepisów

3.  uregulowany stosunek do służby wojskowej,

4.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

5. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

II.             Wymagania dodatkowe:

1.   wysoka kultura osobista i komunikatywność,

2.    umiejętność obsługi komputera,

3.  odpowiedzialność, kreatywność, aktywność, solidność, skrupulatność,

4.  umiejętność dokonywania analiz ekonomicznych i statystycznych

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.  Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych

2.   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem   finansowym

4.  Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym

5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem jednostki

6. Opracowywanie planów finansowych jednostki oraz bieżącej kontroli ich wykonania

7. Sporządzanie list płac, rozliczanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne

8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

9. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej

10. Opracowywanie projektów finansowych

11. Koordynacja nad całością zagadnień finansowych jednostki i nadzór nad prawidłowością ich wykonania

12. Windykacja należności

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    list motywacyjny,

2.    życiorys – curriculum vitae,

3.    oryginał kwestionariusza osobowego,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6.    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w księgowości,

7.     oświadczenie o niekaralności,

8.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE:

1.  Złożenie wymaganych dokumentów.

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

 

Oferty należy składać przez złożenie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 lutego 2007 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, ulica Turecka 7/3 pok. 10 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych".

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

INNE INFORMACJE

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelec www.koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 21 lutego 2007 roku.


Kierownik GOPS

/-/Andrzej Szabeski

 

Metadane

Źródło informacji:GOPS
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-01-31 13:41:43
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-01-31 13:50:18
Ostatnia zmiana:2007-01-31 13:51:59
Ilość wyświetleń:1334
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij