Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr XL/287/06 wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr XL/287/06

Rady Gminy Kościelec

z dnia 27 września 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń.zm.) i art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z póżń.zm.) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

 

§  1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwalą Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 roku,

- Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 14/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 31/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 30.950 zł tj. do kwoty     10.859.881 zł

2. W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa  się wydatki o kwotę 30.950 zł tj. do kwoty     11.397.533 zł

3. § 5 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:  „Uchwala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 1.507.185 zł”

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.950 zł w następujących pozycjach:

         zadania własne

  Dział 010, rozdział 01010 § 0920      o kwotę           2.500 zł   kw.po zm.                    4.600 zł 

  Dział 010, rozdział 01010 § 0970     o kwotę          14.800 zł   kw.po zm.                  35.550 zł

  Dział 750, rozdział 75023 § 0920     o kwotę            2.000 zł   kw.po zm.                  10.600 zł

  Dział 750, rozdział 75075 § 0960      o kwotę              700 zł   kw.po zm.                       700 zł

  Dział 756, rozdział 75616 § 0690      o kwotę              600 zł   kw.po zm.                       600 zł

  Dział 801, rozdział 80101 § 0960      o kwotę              500 zł   kw.po zm.                       500 zł

  Dział 852, rozdział 85212 § 2360      o kwotę           1.300 zł   kw.po zm.                     1.300 zł

  Dział 852, rozdział 85228 § 0830      o kwotę           3.900 zł   kw.po zm.                     5.300 zł

  Dział 921, rozdział 92195 § 0960      o kwotę           4.650 zł   kw.po zm.                     6.450 zł

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 140.595 zł w następujących pozycjach:

 zadania własne

 Dział 010, rozdział 01010 § 6050       o kwotę        41.000 zł   kw.po zm.                      4.000 zł

 Dział 010, rozdział 01010 § 6060       o kwotę          8.000 zł   kw.po zm.                    16.000 zł

 Dział 600, rozdział 60016 § 6050       o kwotę        91.595 zł   kw.po zm.                  985.248 zł

c) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 171.545 zł w następujących pozycjach:

 zadania własne

Dział 010, rozdział 01095 § 4300        o kwotę         1.500 zł    kw.po zm.                     2.880 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 4210        o kwotę       34.385 zł    kw.po zm.                   89.675 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 4300        o kwotę       13.000 zł    kw.po zm                    33.200 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4210        o kwotę       11.000 zł    kw.po zm.                 156.530 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4300        o kwotę       12.500 zł     kw.po zm.                118.600 zł

Dział 750, rozdział 75075 § 4170        o kwotę           700 zł     kw.po zm                         700 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 3030        o kwotę        3.000 zł     kw.po zm.                   11.550 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4210        o kwotę      13.850 zł     kw.po zm.                   68.850 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4300        o kwotę       3.000 zł      kw.po zm.                     5.500 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 6060        o kwotę        5.000 zł     kw.po zm.                     9.000 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210        o kwotę        5.500 zł     kw.po zm.                 146.863 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4300        o kwotę      15.360 zł     kw.po zm.                   60.166 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4010       o kwotę        1.300 zł     kw.po zm.                   10.162 zł

Dział 852, rozdział 85228 § 4010        o kwotę        3.240 zł     kw.po zm.                     6.240 zł

Dział 852, rozdział 85228 § 4110        o kwotę           583 zł     kw.po zm.                    3.386 zł

Dział 852, rozdział 85228 § 4120        o kwotę             77 zł     kw.po zm.                       409 zł

Dział 900, rozdział 90003 § 4210        o kwotę        3.900 zł     kw.po zm.                    6.900 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 6050        o kwotę       39.000 zł    kw.po zm.                153.300 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 4210        o kwotę         2.350 zł    kw.po zm.                  18.532 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 4300        o kwotę         2.000 zł    kw.po zm.                  9.460 zł      

Dział 921, rozdział 92195 § 4430        o kwotę            300 zł    kw.po zm.                     430 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.040 zł  w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4270            o kwotę            2.000 zł    kw.po zm.        95.000 zł

Dział 010, rozdział 01010 § 4530            o kwotę            1.800 zł    kw.po zm.        33.200 zł

Dział 750, rozdział 75075 § 4300            o kwotę               500 zł    kw.po zm.        15.500 zł

Dział 756, rozdział 75647 § 4100            o kwotę            1.000 zł    kw.po zm.        38.707 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4170            o kwotę              610 zł     kw.po zm.          2.030 zł

 Dział 801, rozdział 80101 § 4240           o kwotę            1.172 zł    kw.po zm.          8.638 zł

 Dział 801, rozdział 80101 § 4410           o kwotę               310 zł    kw.po zm.          3.360 zł

 Dział 801, rozdział 80103 § 4210           o kwotę               200 zł    kw.po zm.             160 zł

 Dział 801, rozdział 80110 § 4010           o kwotę               300 zł    kw.po zm.      499.590 zł

 Dział 854, rozdział 85401 § 4300           o kwotę                 38 zł    kw.po zm.             722 zł

 Dział 900, rozdział 90003 § 4300            o kwotę            3.500 zł    kw.po zm.         2.000 zł

 Dział 900, rozdział 90015 § 4270            o kwotę            1.000 zł    kw.po zm        58.000 zł

 Dział 926, rozdział 92605 § 4170            o kwotę               610 zł    kw.po zm.         1.690 zł

zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 13.040    w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4510           o kwotę           3.800 zł     kw.po zm.         19.800 zł

Dział 750, rozdział 75075 § 4210           o kwotę              500 zł     kw.po zm.           1.500 zł

Dział 756, rozdział 75647 § 4610           o kwotę           1.000 zł     kw.po zm.           1.673 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 3260           o kwotę              162 zł     kw.po zm.           4.512 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210           o kwotę              538 zł     kw.po zm.       147.401 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4280           o kwotę              800 zł    kw.po zm.            3.230 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4510           o kwotę              630 zł    kw.po zm.            1.730 zł

Dział 801, rozdział 80103 § 4240           o kwotę              200 zł    kw.po zm.            1.350 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4170           o kwotę              300 zł    kw.po zm                300 zł

Dział 900, rozdział 90003 § 4210           o kwotę           3.500 zł    kw.po zm.          10.400 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 4210           o kwotę           1.000 zł    kw.po zm.            3.500 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4300           o kwotę              610 zł    kw.po zm.               975 zł

6. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki majątkowe dokonuje się następujące zmiany:

zmniejsza się wydatki:

Dział 010, rozdział 01010 § 6060 o kwotę 8.000 zł ( zakup wibratora do ubijania gruntu)

Dział 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę 41.000 zł (budowa pompowni w Straszkowie)

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 39.385 zł (przebudowa drogi w Straszkowie)

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 9.360 zł (przebudowa drogi w m. Łęka)

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 18.850 zł (budowa chodnika w m. Kościelec, ul. Kasztanowa)

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 15.000 zł ( przebudowa chodnika w m. Kościelec, ul. Osiedlowa)

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł (budowa parkingu w m. Kościelec)

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5.000 zł (przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Police Średnie)

zwiększa się wydatki

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 18.000 zł ( wykup gruntów pod budowę dróg w m. Gozdów)

Dział 754, rozdział 75412 § 6060 o kwotę 5.000 zł ( zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzęśniew)

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 17.000 zł ( budowa oświetlenia ulicznego w m. Białków Górny)

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 22.000 zł (budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowice Częściowe)

dodaje się zadania:

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 3.000 zł ( budowa przystanku autobusowego w m. Łęka)

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5.000 zł ( budowa oświetlenia ulicznego w m. Kościelec)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Kościelcu Nr XL/287/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dotyczącego dochodów dokonano następujących zwiększeń.

Dochody budżetu Gminy zwiększa się ogółem o kwotę 30.950 zł w następujących pozycjach:

- w rozdziale 01010 § 0920 o kwotę 2.500 zł (odsetki z tytułu wpłat dokonanych po terminie)

- w rozdziale 01010 § 0970 o kwotę 14.800 zł  ( rozliczenia z lat ubiegłych i dotyczą budowy kanalizacji w m. Gozdów)

- w rozdziale 75023 § 0920 o kwotę 2.000 zł (odsetki od środków   zgromadzonych na rachunkach bankowych)

- w rozdziale 75075 § 0960 o kwotę 700 zł (dobrowolne wpłaty – darowizna w formie pieniężnej na promocję Gminy)

- w rozdziale 75616 § 0690 o kwotę 600 zł (koszty upomnień)

- w rozdziale 80101 § 0960 o kwotę 500 zł ( darowizna w formie pieniężnej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie).

- w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 1.300 zł ( dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)

- w rozdziale 85228 § 0830 o kwotę 3.900 zł ( odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS)

- w rozdziale 92195 § 0960 o kwotę 4.650 zł ( darowizna w formie pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów do budżetu Gminy w kwocie 30.950 zł oraz środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych  w kwocie 96.595 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie realizacji zadań bieżących, z tego:

- 1.500 zł przeznacza się na opłaty dokonywane dla schroniska dla zwierząt z terenu Gminy,

- 47.385 zł przeznacza się na remont bieżący drogi w m. Straszków polegający na rozścieleniu masy bitumicznej na odcinku od pierwszego wjazdu od strony Koła.

- 23.500 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy ( wykonanie instalacji odgromowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych)

- 700 zł przeznacza się na promocję Gminy,

- 19.850 zł przeznacza się na bieżące wydatki związane z utrzymaniem OSP działających na terenie Gminy,

- 20.860 zł bieżące utrzymanie szkół na terenie Gminy,

- 1.300 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych,

- 3.900 zł przeznacza się na świadczenie usług opiekuńczych,

- 3.900 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy,

- 4.650 zł przeznacza się na organizację dożynek gminnych.

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XL/287/06 z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  (ZŁ)

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

010

010

010

01010

01010

01010

6060

6050

6060

Zakup wibratora do ubijania gruntu

Budowa pompowni w Straszkowie

Zakup pompy głębinowej dla hydroforni w m. Kościelec

7.000 zł

4.000 zł

9.000 zł

600

 

 

600

600

600

600

600

 

600

600

600

600

600

600

750

750

750

754

801

 

801

 

60014

 

 

60016

60016

60016

60016

60016

 

60016

60016

60016

60016

60016

60016

75023

75023

75023

75412

80101

 

80101

6300

 

 

6050

6050

6050

6050

6050

 

6050

6050

6050

6050

6050

6050

6050

6050

6060

6060

6050

 

6050

Przebudowa drogi powiatowej  nr 16333  Kościelec – Tury (przez Gąsiorów - Trzęśniew) – w/w zadanie planuje się wykonać jako zadanie wspólne z Powiatem Kolskim

Przebudowa drogi gminnej w m. Waki (500mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzęśniew Mały o dł 1km

Budowa przystanku autobusowego w m. Łęka

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Police Średnie odł.1,2 km

Przebudowa drogi gminnej w m. Straszków o dł. 1.000mb. ( od Kożlarka –Dzikowski- Szmagaj)

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Łęka – Gmina Kościelec o dł. 1 -1,1 km

Przebudowa drogi gminnej w m. Ruszków I o dł.0,785 km

Opracowanie projektu na przebudowę drogi w m. Dąbrowie Częściowe (Nowe)

Budowa chodnika w m. Kościelec  ul. Kasztanowa o dł. 200 mb.

Przebudowa chodnika w m. Kościelec ul. Osiedlowa o dł. 300 mb

Wykup gruntów w m. Gozdów i Białków Górny pod budowę dróg

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy spełniającego rolę wiatrołapu

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzęśniew

Wykup gruntów przylegających do placu szkolnego w Dobrowie z przeznaczeniem na boisko szkolne

Opracowanie projektu na budowę stołówki i przedszkola przy Zespole Szkół Podstawowych w Kościelcu

 

 

135.000 zł

80.000 zł

215.300 zł

3.000 zł

218.520 zł

 

5.615 zł

180.640 zł

198.023 zł

10.000 zł

1.150 zł

25.000 zł

48.000 zł

78.000 zł

20.000 zł

16.637 zł

9.000 zł

 

30.000 zł

 

15.000 zł

900

900

900

900

900

900

900

900

926

90015

90015

90015

90015

90015

90015

90015

90095

92601

6050

6050

6050

6050

6050

6050

6050

6060

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kościelec (przy kościele)

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Białków Górny

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Police Średnie

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dobrów (błonie)

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kościelec - ul. Kasztanowa (przy parku)

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowice Częściowe

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kościelec ul. Osiedlowa

Zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kościelcu

Budowa boiska w Dobrowie na gruntach gminnych

30.000 zł

42.000 zł

34.300 zł

10.000 zł

5.000 zł

27.000 zł

5.000 zł

15.000 zł

30.000 zł

 

OGÓŁEM

 

 

1.507.185 zł

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-10-11 11:32:39
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-10-11 11:35:40
Ostatnia zmiana:2006-10-11 11:35:40
Ilość wyświetleń:858
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij