KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 15 czerwca 2022 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kościelec

zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie I, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA WIECZORKA;

- skrót nazwy: KWW KAROLA WIECZORKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Jakub Kołodziejek;

- siedziba Komitetu: Dobrów, Sosnowa 11, 62-604 Kościelec;

- obszar działania Komitetu: Gmina Kościelec;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA WŁODARCZYKA;

- skrót nazwy: KWW LESZKA WŁODARCZYKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Kuba Nowak;

- siedziba Komitetu: ul. Długa 11/1, 62-604 Kościelec;

- obszar działania Komitetu: Gmina Kościelec.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie I

/-/ Michał Bolesław Jankowski