W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania remontowego, pn. „Remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Leszcze”

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XL/308/22

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2022-04-27