W sprawie:
Planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XL/307/22

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2022-04-27