W sprawie:
Przystąpienia Gminy Kościelec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) "Turkowska Unia Rozwoju — T.U.R."

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XL/305/22

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2022-04-27