W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Kościelec oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVI/280/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-01