W sprawie:
Ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kościelec

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVI/279/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-30