W sprawie:
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVI/278/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-30