W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVI/276/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-15