W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVI/275/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-15