W sprawie:
Uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2021 rok

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXV/195/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-30