Załączniki:

1.DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
2. ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
3. 
ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
4.
IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
5. 
ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
6. 
ZIN-2 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
7. 
ZIN-3 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane pozostałych podatników.