Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uchwała Budżetowa

Uchwała Nr XXXV/251/2005

Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), art. 109, art. 116 ust. 1, art. 118, art. 122, art. 124 ust. 1,2,3 i 4 art.128 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) - Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10.536.980 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.629.320 zł

 

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 10.428.980 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.629.320 zł

 

§ 3

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości  90.335 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.335 zł oraz 15.000 zł  na wydatki związane ze zwalczanie narkomanii na terenie Gminy.

 

§ 5

Uchwala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 1.036.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody –  7.500 zł

wydatki       8.500 zł

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu załącznika Nr 5.

 

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

 

§ 8

Do uchwały dołącza się prognozę kształtowania się kwoty długu publicznego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6.

 

§ 9

Ustala się dotacje z budżetu Gminy w wysokości 48.000 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 10

Do uchwały dołącza się plan finansowy z zakresu zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 11

Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanie na rachunek budżetu państwa w wysokości 17.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 12

Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury z budżetu Gminy w kwocie 83.700 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10

 

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian:

1. Przenoszenie wydatków bieżących i na wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Przenoszenie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu, nie więcej niż 10% planowanych wydatków na inwestycje.

 

§ 14

Ustala się kwotę 100.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie  w ciągu roku niedoboru budżetu.

 

§ 15

Określa się sumę 200.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-01-11 15:02:09
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-01-11 15:25:49
Ostatnia zmiana:2006-01-11 15:25:49
Ilość wyświetleń:1012
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij