Data złożenia petycji: 07.09.2020 r.

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o.
Przedmiot petycji: rekonesans w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji.