Data złożenia petycji: 19.08.2020 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Przedmiot petycji: ustanowienie na ulicy Osiedlowej "strfy zamieszkania" - znak drogowy D-40 i D-41.