Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości na 2020 rok

Podatek od nieruchomości na 2020 rok

Podstawa prawna:

-  Art. 1a – 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1170/,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach  i obiektach budowalnych  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości /Dz. U. z 2019 r. poz. 1104/,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach  i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej /Dz. U. poz. 1185/,
- Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Kościelcu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 10063/.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków      - wymiar podatku /pokój nr 2/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 2 i kasa/.

Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kościelec:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości podlegających podatkowi w następującej wysokości:

1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,72 zł;

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł;

3) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,22 zł;

4) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych  obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w  odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł;

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,59 zł;

6) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,97 zł;

7) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł;

8) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł;

9) od 1 m2 powierzchni użytkowej  pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,79 zł;

10) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj.: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, gotówką w kasie Urzędu Gminy w Kościelcu lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu gminy w Kościelcu:

LBS Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001

2/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać, bez wezwania, podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia - za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Gminy w Kościelcu:

LBS Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001

Załączniki:

1. Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2. DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
3. ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
4. ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
5. IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
6. ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
7. ZIN-2 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
8. ZIN-3 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane pozostałych podatników.

Na podstawie art. 6 ust. 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Metadane

Źródło informacji:FN-5
Data utworzenia:2020-02-18 09:42:05
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Baryła
Data wprowadzenia:2020-02-18 09:42:09
Opublikował:Arkadiusz Baryła
Data publikacji:2020-02-18 09:58:30
Ostatnia zmiana:2020-02-19 09:58:17
Ilość wyświetleń:59
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij