Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM IX Sesja Rady Gminy Kościelec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

IX Sesja Rady Gminy Kościelec

 

·        W okresie międzysesyjnym przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe, pn.:

o   Przebudowa drogi gminnej nr 497018P Daniszew – Łęka, termin składania ofert wyznaczony jest na dzień 02.07.2019 r.

o   DOWOŻENIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY KOŚCIELEC DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020 W RAMACH PRZEWOZÓW ZAMKNIĘTYCH, termin składania ofert wyznaczony jest na dzień 03.07.2019 r.

o   Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla jednostki OSP w Trzęśniewie, termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.06.2019 r.

 

·        W czerwcu wykaszano pasy dróg gminnych w obrębach: Dobrów, Straszków, Mariampol, Police Średnie, Ruszków Pierwszy, Łęka, Police Mostowe, usługa została zlecona PGK SAMRAD.

 

·        Wykonano remont części chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej
i Różanej w obrębie przejścia dla pieszych oraz utwardzono część pobocza na ulicy Szkolnej w Kościelcu, roboty zostały wykonane przez PGK SAMRAD, do napraw wykorzystano kostkę brukową pozyskaną z rozbiórki placu podczas budowy przedszkola.

 

·        Przygotowano i wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne celem wydania kolejnych 24 decyzji o warunkach zabudowy.

 

·        Dnia 10.06.2019 r. Do Urzędu Gminy Kościelec wpłynęła pozytywna opinia z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne położonych na działce 590/1 w obrębie Gozdów, dla terenów objętych opracowaniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Gozdów”.

 

·        Dnia 3 czerwca 2019 roku do Urzędu Gminy w Kościelcu wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie odnośnie ustalenia budowy stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej 63209 PKO_KOŚCIELEC_DANISZEW (44790) na części działki
o nr ewidencyjnym 309/4 w obrębie Daniszew, w gminie Kościelec. Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Koninie stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy Kościelec w sprawie odmowy lokalizacji w/w inwestycji. Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia mogą zwrócić się do SKO z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

·        Dnia 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy w Kościelcu wpłynęło pismo z SKO w związku z wnioskami mieszkańców wsi Daniszew i Leszcze o ponowne rozpatrzenie ww. sprawy.
 

·        Dnia 13 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy w Kościelcu wpłynęły opracowania: Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kościelec na lata 2019-2022, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

·        Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na zadanie „Przebudowa
i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury”. Całkowita wartość zadania 1.918.307,79 zł brutto, wnioskowana kwota dofinansowania 1.159.666,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 26 czerwca 2019.

 

·        Gmina Kościelec złożyła wniosek na dofinasowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Dobrowie. Całkowita wartość wniosku 51.689,00 zł, wnioskowa kwota 51.689,00 zł.

 

·        Dnia 2 czerwca 2019 roku w Amfiteatrze w Kościelcu odbył się XXI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Przegląd zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe  w Kole, Urząd Gminy w Kościelcu oraz Zarząd Wojewódzki Wielkopolski ZOSP RP  w Poznaniu.

 

·        Dnia 8 czerwca 2019r. odbył się VII Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Kościelec pod hasłem: Trzeźwo-Zdrowo-Rowerowo. Jednym z celów było propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia. Organizatorem rajdu był Urząd Gminy w Kościelcu,
a współorganizatorem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu.

 

·        Po raz siódmy Urząd Gminy w Kościelcu wraz z Klubem Seniora zorganizował wspólnie Dzień Sportu Seniora. Spotkanie odbyło się
dnia 12 czerwca 2019 roku na Amfiteatrze w Kościelcu.

 

·        14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „30 LAT WOLNOŚCI RP”, podczas której poznaliśmy m.in. Laureatów: XI edycji  Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”.

Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 750 osób, otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl.

Słowa uznania – w imieniu Ministra Finansów Pana Mariana Banasia – przekazał zgromadzonym Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów Pan Tomasz Tokarski. Po jego wystąpieniu głos zabrał Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 - 2015,
a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Bez wątpienia kreatorami polskiej rzeczywistości były samorządy, dlatego też Wiceprezes Federacji Pan Piotr Podgórski oraz Członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Witold Buczyński wręczyli statuetki „Orzeł 30-lecia Wolności RP” włodarzom tych gmin
i powiatów, które w ocenie Rady Programowej zasłużyli na najwyższe laury.

Wyróżnienie zostało przyznane za szczególne działania zrealizowane przez gminę w zakresach środowiska, infrastruktury technicznej i projektów proekologicznych, ochrony zdrowia, kultury i polityki prorodzinnej, promocji, działań skierowanych do placówek edukacyjnych. Brane było również pod uwagę budowanie pozytywnego wizerunku oraz marki gminy, rozwoju turystyki, pomoc, na jaką ze strony gminy mogą liczyć potencjalni inwestorzy, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty zdobyte przez gminę.

Oprócz naszej gminy wyróżnionych zostało jeszcze 15 innych gmin biorących udział w plebiscycie, orły polskiego samorządu.

 

Załączniki

Sprawozdanie Wójta (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2019-07-05 11:06:56
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Baryła
Data wprowadzenia:2019-07-05 11:07:16
Opublikował:Arkadiusz Baryła
Data publikacji:2019-07-05 11:09:03
Ostatnia zmiana:2019-07-05 11:09:09
Ilość wyświetleń:193
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij