Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. księgowości finansowej i płac"

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Inspektor ds. księgowości finansowej i płac

 

 

  1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1.      Wymagania formalne:

 

a)      Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r, poz.1260)

b)      Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym  i 3 lata stażu pracy.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

a)      Znajomość programów komputerowych do obsługi spraw księgowych.

b)       Znajomość  ustawy o finansach publicznych i o samorządzie gminnym/powiatowym.

c)      Wysoka kultura osobista i komunikatywność.

d)     Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2.      Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych, sprawdzenie pod względem rachunkowym zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

3.      Prowadzenie pełnej obsługi spraw płacowych pracowników Urzędu.

4.      Prowadzenie i rozliczanie spraw pracowniczych z Urzędem Skarbowym   i  ZUS-em.

5.      Bieżące przekazywanie środków dot. realizowanych wydatków jednostkom organizacyjnym Gminy zgodnie z planem finansowym.

  1.  Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie i staż pracy)

4.      Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności        prawnych.

7.      Podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych        zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2018r. poz. 1260).

Wiem , że Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kościelcu jest  Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Spławska-Żądło email: kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl

·         dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości finansowej i płac

·         podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260),

·         dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do końcowego etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

·         osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

·          osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

·         osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

·          Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

Urząd Gminy w Kościelcu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem..

 

Imię, nazwisko i podpis………………………………………..

 


  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1.      Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.      Miejsce pracy: siedziba urzędu

3.      Wymiar czasu pracy: pełen etat

4.      Godziny pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30

5.      Praca przy monitorze ekranowym

  1. Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maj 2019 roku jest niższy niż 6 %.

  1. Wymogi formalne:

1.      Złożenie wymaganych dokumentów

2.      Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkt 1.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 15, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. księgowości finansowj i płac, w terminie do dnia roku 26 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

Załączniki

Nabór księgowość finansowa i płace (269.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kadry
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Baryła
Data wprowadzenia:2019-06-11 15:03:08
Opublikował:Arkadiusz Baryła
Data publikacji:2019-06-11 15:05:02
Ostatnia zmiana:2019-07-02 14:58:21
Ilość wyświetleń:413
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij