Wyszukaj:
Gmina Kościelec
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  WÓJT
•  Wójt
•  Zarządzenia Wójta
•  Sprawozdania z pracy Wójta
  URZĄD GMINY
•  Struktura Urzędu
•  Obsługa interesantów
•  Regulamin Organizacyjny
•  Ogłoszenia, Komunikaty
•  Druki i formularze
  RADA GMINY
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Stałe
•  Uchwały Rady Gminy
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Sesje Rady Gminy
•  Stanowiska - Oświadczenia - Apele - Opinie
•  Protokoły z Sesji Rady Gminy
•  Wybory Ławników
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
•  Ogłoszenia o przetargach
•  Informacje o wynikach
•  Archiwum przetargów
  GOSPODARKA KOMUNALNA
•  Ogłoszenia - Informacje - Komunikaty
•  Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska
•  Przetargi
•  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  OCHRONA ŚRODOWISKA
•  Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
•  Referat Ochrony Środowiska i Spraw Rolnych
•  Gminny Plan Gospodarki Odpadami
•  Gminny Program Ochrony Środowiska
•  Informacje o środowisku i jego ochronie
  INWESTYCJE
•  Obwieszczenia o wszczętych postępowaniach
•  Ogłoszenia o wydanych decyzjach i postanowieniach
•  Ogłoszenia, Zawiadomienia, Komunikaty
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
•  Aktualne
•  Wyniki naboru
•  Archiwum
  POŻYTEK PUBLICZNY - KONKURSY
•  Aktualne
•  Wyniki
•  Archiwum
•  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  PRAWO
•  Statut Gminy Kościelec
•  Status prawny Gminy
•  Strategia Rozwoju Gminy Kościelec
•  Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)
•  Projektowanie aktów normatywnych
  FINANSE
•  Budżet Gminy Kościelec 2015
•  Budżet Gminy Kościelec 2014
•  Budżet Gminy Kościelec 2013
•  Budżet Gminy Kościelec 2012
•  Budżet Gminy Kościelec 2011
•  Budżet Gminy Kościelec 2010
•  Budżet Gminy Kościelec 2009
•  Budżet Gminy Kościelec 2008
•  Budżet Gminy Kościelec 2007
•  Budżet Gminy Kościelec 2006
•  Sprawozdania
  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
•  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum
•  Przedszkola
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Gminna Biblioteka Publiczna
•  Sołectwa
•  Ochotnicze Straże Pożarne
  WYBORY
•  Obwieszczenia, Zarządzenia i Komunikaty
•  Wyniki wyborów
  SPRAWY
•  Sposób załatwiania spraw
  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
•  Oświadczenia majątkowe 2003 - 2005
•  Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006 - 2010
•  Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010 - 2014
•  Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014 - 2015
  INFORMACJE
•  O Biuletynie
•  Redakcja
•  Pobierz przeglądarkę PDF
Pomoc
Statystyki

1655439
od 30 czerwca 2003 r.


URZĄD GMINY KOŚCIELEC

Ulica Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

tel. 063 27 16 222, 063 27 16 282, 063 27 16 290

fax 063 27 16 270

Telefon alarmowy całodobowy:
664 907 143

LBS Strzałkowo filia Kościelec
47 8543 0000 2008 8080 9759 0001
 

e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl


Strona Internetowa Urzędu

www.koscielec.ug.gov.pl


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

https://koscielec.eboi.pl

 

 

Adres skrytki ePUAP

 

/3009082/skrytka